Slipning

På denna avdelning bearbetar vi detaljer med finare ytkrav, låg tolerans, eller krav på planhet. Vinklar eller andra komplexa moment är inget hinder.

En stor del av vår produktion är en del i nytillverkningen av olika sorters knivar till skogsindustrin, även här i både stora och små serier. Vi utför även diverse underhållsarbeten. Så som omskärpning av huggknivar, isknivar till ishallarna i närområdet, slipning av olika bockningsverktyg.

De områden inom slipning vi använder oss utav är planslipning och segmentslipning. Vi har en i området unik segmentslipmaskin där vi kan slipa långa detaljer upp till 3,5 meter. Vi utför inte längre några verktygsomslipningar.