Om oss

Familjeföretaget Röös Mekaniska startades som ett verktygslipsföretag i ett garage i Trollhättan. Företaget flyttade sedan till en lokal på Kardanvägen. Med Stribi startades där ett samarbete med planslipningsarbeten av knivar till skogsindustrin. Röös Mekaniska växte vid sekelskiftet ur dessa lokaler och flyttade till Grafitens industriområde. Några år senare ändrades fokus och riktning när företaget köpte in den första CNC-fleroperationsmaskinen. Vi har sedan dess fortsatt att satsa på både fräsning och slipning. År 2013 ombildades företaget till ett aktiebolag ifrån att ha varit en enskild firma sedan starten 1987. Vi expanderade vår fräsavdelning till ny och ljusare lokal och utökade även vår kontors- och personaldel. Vi inledde kvalitetsarbetet som 2014 ledde till certifiering av ISO 9001. Vi har bra injobbade rutiner som nu dessutom blivit kvalitetssäkrade, detta ger oss styrkan att på ett effektivt sätt kunna köra allt från större serier till mer komplexa enstycksdetaljer. Vi strävar hela tiden till att effektivisera verksamheten och förbättra vår kvalité, och har stort fokus på att göra våra kunder nöjda.

Efter förvärvet och därefter fusionen med Mesnaknives, har knivtillverkning blivit en stor del av vår verksamhet och är något vi satsar stort på!

 

Hos oss är kvalitet ett ledord. Det innebär att vi alltid ska ge kunden det den förväntar sig, eller bättre, inom den tid vi lovat. Vårt framgångsrecept grundar sig på flexibilitet, goda relationer, och en i området unik maskinpark.

Genom att vara lyhörda för vår marknad och ha ett aktivt kvalitetsarbete uppnår vi ständiga förbättringar. Detta leder till förfining av våra processer, arbetssätt och ökad kostnadseffektivitet.

IMG_0389

Röös Mekaniskas vision är att bygga ett stabilt familjeföretag som nästa generation kan fortsätta förvalta och utveckla.

Vi skall genom vår Kvalité och Flexibilitet tillgodose våra kunder på bästa möjliga sätt för att skapa oss ett starkt rykte, förtroende och varumärke.

Vi skall sträva efter att ha en Arbetsmiljö där våra medarbetare kan trivas, känna sig trygga och vilja utvecklas i.

Vi skall genom vårt verksamhetssystem se till att uppfylla de lagar och krav som ställs på oss

Vi skall sträva efter att uppfylla de krav som våra Intressenter ställer på oss.

1987 – Röös Verktygsslip grundas

1992 – Flyttar till nya lokaler på Kardanvägen, förvärvar första planslipen.

2000 – Flyttar till Grafitens Industriområde

2004 – Första CNC-Flerop. inhandlas

2013 – Ombildas till Röös Mekaniska AB

2013 – Expanderar till större lokal

2013 – Ny maskin: Quaser flerop. MV 234

2014 – Blir Certifierade enligt ISO 9001 och EN1090

2014 – Ny Maskin: Göckel segmentslip

2015 – Ny maskin: Akira Seiki SR3

2016 – Ny maskin: Akira Seiki HV6A

2016 – Företags förvärv av Mesnaknives AB

2018 – Fusion med Mesnaknives.

2018 – Flytt till nya lokaler . Södra Hamnvägen 6