Skip to main content

Om företaget

Röös Mekaniska är ett företag med stor kunskap inom fräsning och planslipning.  Vi tillverkar förbrukningsknivar till skogsindustrin från grunden. Att vi själva ansvarar för hela tillverkningsledet gör att vi har full kontroll och kan hålla högsta möjliga kvalitet på våra produkter. Utöver förbrukningsknivar tillverkas ett stort antal andra sorters detaljer till fler branscher, där våra fleroperationsmaskiner i olika storlekar tillsammans med ritnings- och programmeringskunskaper gör att vi har stor potential.

Företaget är beläget i Trollhättan och lokala samarbeten i närområdet är en viktig del för oss. Men trots det växer vi också hela tiden globalt, med kunder från hela Sverige ut i flera delar av Europa och även Australien.

Vision

”Hos oss ser vi inga hinder utan hjälper dig att hitta lösningar på problemen.”

Röös Mekaniskas vision är att bygga ett stabilt familjeföretag som nästa generation kan fortsätta förvalta och utveckla.

Vi skall genom vår Kvalité och Flexibilitet tillgodose våra kunder på bästa möjliga sätt för att skapa oss ett starkt rykte, förtroende och varumärke.
Vi skall sträva efter att ha en Arbetsmiljö där våra medarbetare kan trivas, känna sig trygga och vilja utvecklas i.
Vi skall genom vårt verksamhetssystem se till att uppfylla de lagar och krav som ställs på oss.
Vi skall sträva efter att uppfylla de krav som våra Intressenter ställer på oss.

Kvalitet 

Hos oss är kvalitet ett ledord. 

Det innebär att vi alltid ska ge kunden det den förväntar sig, eller bättre, inom den tid vi lovat. Vårt framgångsrecept grundar sig på flexibilitet, goda relationer, och en i området unik maskinpark.

Genom att vara lyhörda för vår marknad och ha ett aktivt kvalitetsarbete uppnår vi ständiga förbättringar. Detta leder till förfining av våra processer, arbetssätt och ökad kostnadseffektivitet.

Certifieringen enligt ISO 9001 gör att vi har kvalitetssäkrade rutiner för att klara av både större serier till mer komplexa enstycksdetaljer. Med vår goda flexibilitet kan vi tillgodose Er med rätt kvalitet på snabb leveranstid. Genom att vara lyhörda för vår marknad strävar vi hela tiden till att effektivisera vår verksamhet och förbättra vår kvalité, och inte minst att ha ett stort fokus på att göra våra kunder nöjda.

1987

Röös Verktygsslip grundas - Verktygsslipning.

1992

Flyttar till nya lokaler på Kardanvägen, förvärvar första planslipen

1997

Första anställda

2000

Flyttar till Grafitens Industriområde

2002

Första Göckel segmentslip

2004

Första CNC-Fleroperatons-
maskinen inhandlas

2007

Når 5 anställda

2013

Ombildas till Röös Mekaniska AB

Expanderar till större lokal

Ny maskin: Quaser flerop. MV 234

2014

Blir certifierade enligt ISO 9001 och EN1090

Ny maskin: Göckel segmentslip

2015

Ny maskin: CNC Akira Seiki SR3

2016

Ny maskin: CNC Akira Seiki HV6A

Förvärvar Mesnaknives AB

2018

Fusion med Mesnaknives

Investering av fastighet och flytt till nya lokaler på Södra Hamnvägen

Når 10 anställda

2019

Ny maskin: Göckel segmentslip

2020

Ny maskin: Göckel segmentslip

2021

Ny hemsida lanseras

Ny maskin: CNC Akira Seiki HV8A och HV4A

Vår historia

Familjeföretaget Röös Mekaniska startades 1987 som ett verktygslipsföretag i ett garage i Trollhättan. Företaget flyttade sedan till en lokal på Kardanvägen. Ett samarbete startades med Stribi där planslipningsarbeten av knivar till skogsindustrin började bli en viktig del. Röös Mekaniska växte vid sekelskiftet ur dessa lokaler och flyttade till Grafitens industriområde. Några år senare ändrades fokus och riktning när företaget köpte in den första CNC-fleroperationsmaskinen.

Vi har sedan dess fortsatt att satsa på både fräsning och slipning. År 2013 ombildades företaget till ett aktiebolag ifrån att ha varit en enskild firma sedan starten. Fräsavdelning växer nu rejält och vi expanderar denna avdelning till ny och ljusare lokal, och utökade även vår kontors- och personaldel. Vi inledde kvalitetsarbetet som 2014 ledde till certifiering av ISO 9001. 2016 uppkom möjligheten att förvärva knivtillverkningsföretaget Mesnaknives, vilket nu gav större potential att utvecklas då vi fick kontroll på hela tillverkningskedjan.

Försäljning av förbrukningsknivar ökade under kommande två år rejält, så 2018 investerar företaget i en egen större fastighet. Här gavs möjlighet att investera i större maskiner, optimera våra tillverkningsprocesser och se till att personal har alla möjligheter att trivas och göra ett bra jobb. Vi har fortfarande utvecklingspotential och satsar hela tiden hårt mot framtiden!