Skip to main content

Planslipning

På denna avdelning bearbetar vi detaljer med finare ytkrav, låg tolerans, eller krav på planhet. Vinklar eller andra komplexa moment är inget hinder.

En stor del av vår produktion är en del i nytillverkningen av olika sorters knivar till skogsindustrin, även här i både stora och små serier.

De områden inom slipning vi använder oss utav är planslipning och segmentslipning. Vi har en i området unik segmentslipmaskin där vi kan slipa långa detaljer upp till 3,5 meter.

Fräsning

Med våra 3-axlig fleropar kan vi bearbeta detaljer upp till 2000x850x815 mm med en vikt upp till 2 ton. Vi klarar av bearbetning i de flesta material och har även starka maskiner för tyngre bearbetning. 

Vår mångsidiga maskinpark gör att vi kan och vill köra allt från komplexa enstycksdetaljer till stora serier. Exempel på detta är stora gavlar i värmeelement på flera hundra kg, till små låsbleck i turbiner på några gram. 

Underhåll

Vi utför underhållsarbeten av maskindelar som behöver få bättre yta, mått, planhet eller parallella. Vi utför även precisionsarbeten vid krav på låga toleranser och fin yta.

Legoarbete

Till andra uppdragsgivare kan vi utan problem tillverka serier av olika storlekar, oavsett om det är hela detaljen eller viss bearbetning.

Omskärpning

Vi utför diverse omskärpningsarbeten. Omskärpning av allt från små hyvelstål till längre knivar upp till 3,5 m. De knivar vi utför mest underhåll på är knivar till diverse flistuggmaskiner, isknivar till ishallarna i närområdet men även slipning av olika bockningsverktyg. Vi utför inte längre några verktygsomslipningar.

Tillverkning

Största tillverkningen av detaljer är flisknivar, men vi gör även fler saker som detaljer till värmeväxlare och turbiner. Vi hjälper er med att utveckla befintliga detaljer eller rita upp helt nya detaljer som vi därefter programmerar in i våra fleroperationsmaskiner.